02122953998

02122953998

بازسازی شده

پمپ وکیوم روتاری مدل E2M28 شرکت Edwards

E2M28 Edwards rotary vane pump1

پمپ وکیوم روتاری مدل E2M28 شرکت Edwards


تاریخ بروز رسانی: 23-09-1398
مشاهده
بازسازی شده

پمپ وکیوم روتاری مدل RV8 شرکت Edwards

RV8 Edwards rotary vane pump1

پمپ وکیوم روتاری مدل RV8 شرکت Edwards


تاریخ بروز رسانی: 25-04-1399 Analytical instruments Centrifuges, ultra-high speed Coating ...
مشاهده
سفارشی

پمپ وکیوم روتاری مدل E2M40 شرکت Edwards

Edwards E2M40 1

پمپ وکیوم روتاری مدل E2M40 شرکت Edwards


تاریخ بروز رسانی: 23-09-1398
مشاهده
جدید

پمپ وکیوم روتاری مدل E2M80 شرکت Edwards

Edwards E2M80 1

پمپ وکیوم روتاری مدل E2M80 شرکت Edwards


تاریخ بروز رسانی: 09-09-1398شرایط گارانتی : 1- هر گونه استفاده غیر اصولی شامل استفاده از تجهیزات کنت...
مشاهده
سفارشی

پمپ وکیوم روتاری مدل E2M175 شرکت Edwards

Edward E2M175 1

پمپ وکیوم روتاری مدل E2M175 شرکت Edwards


تاریخ بروز رسانی: 23-09-1398
مشاهده
سفارشی

پمپ وکیوم روتاری مدل E2M275 شرکت Edwards

Edwards E2m275 1

پمپ وکیوم روتاری مدل E2M275 شرکت Edwards


تاریخ بروز رسانی: 23-09-1398
مشاهده