02122953998

02122953998

سفارشی

پمپ وکیوم روتاری مدل 2005SD شرکت Adixen

Alcatel Adixen 2005SD Rotary Vacuum Pump 1

پمپ وکیوم روتاری مدل 2005SD شرکت Adixen


 تاریخ بروز رسانی: 26-09-1398  شرایط گارانتی : 1- هر گونه استفاده غیر اصولی شامل استفاده از تجهیزات ...
مشاهده
سفارشی

پمپ وکیوم روتاری مدل 2015SD شرکت Adixen

Alcatel Adixen 2015SD 1

پمپ وکیوم روتاری مدل 2015SD شرکت Adixen


 تاریخ بروز رسانی : 26-09-1398   شرایط گارانتی : 1- هر گونه استفاده غیر اصولی شامل استفاده از تجهیزا...
مشاهده
سفارشی

پمپ وکیوم روتاری مدل 2021SD شرکت Adixen

Alcatel Adixen 2021SD Rotary Vacuum Pump 1

پمپ وکیوم روتاری مدل 2021SD شرکت Adixen


 تاریخ بروز رسانی: 26-09-1398 شرایط گارانتی : 1- هر گونه استفاده غیر اصولی شامل استفاده از تجهیزات ک...
مشاهده
جدید

پمپ وکیوم روتاری مدل 2063SD شرکت Adixen

Adixen 2063SD 1

پمپ وکیوم روتاری مدل 2063SD شرکت Adixen


تاریخ بروز رسانی: 26-09-1398   شرایط گارانتی : 1- هر گونه استفاده غیر اصولی شامل استفاده از تجهیزا...
مشاهده