02122953998

02122953998

جدید

سنسور فشارسنج وکیوم (خلأ) پیرانی مدل TPR 280/281 شرکت Pfeiffer

PfeifferTPR 280 1

سنسور فشارسنج وکیوم (خلأ) پیرانی مدل TPR 280/281 شرکت Pfeiffer


تاریخ بروز رسانی: 23-03-1401 اقلام همراه کالا : کابل ارتباطی مخصوص به طول 3 مترشرایط گارانتی : 1- هر...
مشاهده
جدید

سنسور فشارسنج وکیوم (خلأ) پیرانی مدل TPR 270 شرکت Pfeiffer

Pfeiffer TPR270 Pirani Gauge vacmarket1

سنسور فشارسنج وکیوم (خلأ) پیرانی مدل TPR 270 شرکت Pfeiffer


تاریخ بروز رسانی: 23-03-1401 این محصول به صورت نو موجود می باشد. شرایط گارانتی : 1- هر گونه استفاده ...
مشاهده
بازسازی شده

سنسور فشارسنج وکیوم (خلأ) پیرانی مدل TPR 270 شرکت Pfeiffer

Pfeiffer TPR270 Pirani Gauge vacmarket1

سنسور فشارسنج وکیوم (خلأ) پیرانی مدل TPR 270 شرکت Pfeiffer


تاریخ بروز رسانی: 23-03-1401 این محصول استوک می باشد و صورت کالیبره شده ارایه می گردد. شرایط گارانتی...
مشاهده
بازسازی شده

سنسور فشارسنج وکیوم (خلأ) پیرانی مدل TPR 265 شرکت Pfeiffer

Pfeiffer TPR265 Pirani Gauge vacmarket1

سنسور فشارسنج وکیوم (خلأ) پیرانی مدل TPR 265 شرکت Pfeiffer


تاریخ بروز رسانی: 23-03-1401 این محصول استوک می باشد و به صورت کالیبره شده ارایه می گردد. شرایط گارا...
مشاهده