02122953998

02122953998

logo vsi2

در انتخابات هیأت مدیره جدید انجمن خلأ ایران که در خرداد 96 برگزار گردید، آقای مهندس فرهاد معصومیان به همراه آقایان دکتر مهدی فرد منش از دانشگاه شریف، آقای دکتر قلمبر از دانشگاه اهواز، آقای مهندس نوری از جهاد دانشگاهی شریف و آقای مهندس جهانبخش مشایخی از مرکز ملی علوم و فنون لیزر به عنوان پنج نفر اصلی هیأت مدیره انتخاب گردیدند.

 

منبع : انجمن خلأ ایران