02122953998

02122953998

logo vsi

هشتمین کنفرانس ملی خلآ ایران توسط انجمن خلآ ایران در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه ۱و ۲ آذر ماه سال جاری در محل دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار خواهد شد . درحین برگزاری کنفرانس، کارگاه های آموزشی تخصصی جانبی در زمینه خلآ و همچنین کاربرد خلآ در صنایع اپتیک و لیزر  برپا خواهد شد.

 

کارگاه‌های آموزشی

کارگاه آموزشی با عنوان: فشارسنج ها

 • مدرس: مهندس معصومیان
 • زمان ارائه 16:30 الی 18:30 چهارشنبه 1396/9/1
 • سرفصل ها:
  • 1-1 فشار سنج های مکانیکی (فشار سنج بوردون و فشارسنج پرده ای (دیافراگمی))
  • 1-2 فشارسنج های هیدواستاتیکی (فشارسنج U شکل و فشارسنج مک لود)
  • 1-3 فشارسنج های الکتریکی
  • 3-3-1 فشارسنج ها بر پایه هدایت گرمایی(فشارسنج ترموکوپل و فشارسنج پیرانی ومقایسه آنها)
  • 2-3-1 فشارسنج های بر پایه یونیزاسیون (فشارسنج یونی با کاتد گرم و فشارسنج یونی با کاتد سرد و مقایسه دو فشارسنج یونی با کاتد گرم و کاتد سرد)
  • 4-1 برخی نکات ویژه (فشارسنج های ترکیبی، مفهوم فشارسنج اکتیو و غیر اکتیو و ...)


کارگاه دوم: با عنوان: بررسی عنوان بررسی عوامل موثر در تولید لایه های نازک فلزی و غیر فلزی با استفاده از سیتم های لایه نشانی تحت خلأ

 • برگزار کننده: جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
 • زمان ارائه 13:30 الی 15:30 پنج شنبه 1396/9/2
 • سرفصل ها
  • 1- معرفی روش های لایه نشانی فیزیکی و چگونگی عملکرد آنها
  • 2- نحوه انتخاب سیستم لایه نشانی مناسب برای ساخت پوشش های مختلف فلزی و غیر فلزی
  • 3- نقش پارامترهای لایه نشانی در ارتقاء کیفیت لایه ها


کارگاه سوم: نشت و نشت یابی

 • مدرس: مهندس معصومیان
 • زمان ارائه 15:30 الی 17:30 پنج شنبه 1396/9/2
 • سر فصل ها
  • 1-1 تعریف مفهوم نشت و واحد های اندازه گیری آن
  • 1-2 مفهوم نشت واقعی و نشت کاذب آنها و چگونگی تمایزآنها
  • 1-3 اندازه گیری آهنگ نشت
  • 1-4 روش های نشت یابی ( تست حباب، نشت یابی به کمک فشارسنج های هدایت گرمایی، نشت یابی به کمک نشت یاب های هالوژنی، نشت یابی به کمک نشت یاب های هلیومی مجهز به اسپکترومتر جرم
  • 1-5 تکنیک های نشت یابی و نکات ویژه در طراحی برای پیشگیری از بروز نشتی ها


هزینه شرکت در هر کارگاه

 • عضو دانشجویی: 000ر100 ریال
 • غیر عضو دانشجو: 000ر200 ریال
 • عضو انجمن: 000ر300 ریال
 • غیر عضو 000ر500 ریال
 • شماره حساب برای واریز هزینه شرکت در دوره : 1-887720-2-153 بانک اقتصاد نوین، شعبه دانشگاه صنعتی شریف، به نام انجمن خلأ ایران، خواهشمند است پس از واریز وجه رسید مربوطه را به نشانی info@vsi.ir ارسال نمایید.

 

 

منبع : انجمن خلأ ایران