02122953998

02122953998

LOGO2

در حاشیه دو روز برگزاری هشتمین کنفرانس ملی خلآ ایران  در محل پژوهشکده لیزر و پلاسمای دانشگاه شهید بهشتی تهران، غرفه هایی از توانمندی های شرکت های داخلی در زمینه فناوری خلآ و تجهیزات وابسته به نمایش درآمده بود که با استقبال خوب دانشجویان،اساتید و پژوهشگران شرکت کننده روبرو شد .

از جمله این شرکت ها،غرفه شرکت وکیوم مارکت بود که مورد بازدید رئیس محترم انجمن خلآ ایران، آقای مهندس فرهاد معصومیان قرار گرفت .